Prijava

Vaša prijava

Protokol o informiranju škole o bolesti učenika (COVID-pozitivan test) ili samoizolaciji učenika


U slučaju bolesti djeteta/učenika:

  • roditelj se javlja izabranom liječniku opće prakse
  • učenik/dijete ostaje kod kuće do odluke liječnika o daljnjem postupanju
  • iz opreza kod kuće mogu ostati i druga djeca (braća, sestre) / učenici škole
U slučaju upućivanja učenika na COVID-testiranje:
  • učenik ostaje kod kuće ► roditelj obavještava razrednika ► razrednik obavještava ravnatelja škole

  • iz opreza kod kuće mogu ostati i druga djeca (braća, sestre) / učenici škole

  • o rezultatima testa roditelj obavještava razrednika ► razrednik telefonom ili osobno obavještava ravnatelja

U slučaju izricanja mjere samoizolacije:

  • roditelj obavještava razrednika
  • učenik dolazi u školu dan nakon isteka mjere samoizolacije

Razrednik ravnatelja obavještava telefonom ili osobno.