Prijava

Vaša prijava

Stanje objekata Škole nakon potresa


 

 
Poštovani roditelji,

temeljem izvješća statičara o pregledu zgrada matične i područnih škola zaključak je da su svi objekti Škole uporabljivi.