Prijava

Vaša prijava

Početak drugog polugodišta


 
Redovna nastava u drugom polugodištu počinje u ponedjeljak 18. siječnja za učenike nižih razreda i to za učenike I. turnusa od 8 sati, a za učenike II. turnusa od 14 sati.

Učenici viših razreda do kraja će siječnja imati nastavu na daljinu prema redovnom rasporedu.