Prijava

Vaša prijava

Nastava na daljinu za učenike viših razreda


Poštovani roditelji,
prema jučerašnjoj najavi ministra sa sjednice Vlade, škole Grada Zagreba i Zagrebačke županije, pa tako i Grada Velike Gorice, idu na C model nastave (online) za učenike od 5. do 8. razreda od 12. do 16. travnja 2021.

Učenici od 1. do 4. razreda rade po A modelu, to jest, dolaze u školu. Nastava je za I. turnus ujutro, a za II. turnus popodne. 

Ravnatelj
Davor Vidović, mr.