Prijava

Vaša prijava

Grupa za buduće prvašiće


U Centru za djecu, mlade i obitelj traju upisi u Grupu za buduće prvašiće.

Program je namijenjen djeci koja na jesen polaze u 1. razred osnovne škole. U grupi se djeca, ali i njihovi roditelji pripremaju za polazak u školu, osvještavaju osjećaje vezane uz polazak u školu, vježbaju prostornu orijentaciju i snalaženje u prometu te razvijaju komunikacijske vještine. Predviđeno je 11 susreta koji će se odvijati u malim grupama dva puta tjedno u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama. ►


Uspješan nastup Karate kluba na turniru u Malinskoj