Prijava

Vaša prijava

Odabrani udžbenici i drugi obrazovni materijali za školsku godinu 2023./2024.

['Osnovna škola Nikole Hribara\r\nRuđera Boškovića 11\r\n10410 Velika Gorica\r\nRavnatelj Stjepan Maravić', 'prof.']

odabrani udžbenici

U skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu prema članku 10. stavku 6. i članku 16. stavku 6., OŠ Nikole Hribara objavljuje Odluku o odabiru udžbenika i popis odabranih udžbenika i drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2023./ 2024.

Grad Velika Gorica, u skladu s Programom javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2023. godinu, obavještava da su u Proračunu Grada Velike Gorice za 2023. godinu u svakoj osnovnoj školi planirana sredstva za radne bilježnice i ostale nastavne materijale, koje će nabaviti škola do početka školske godine 2023./2024. te će biti podijeljeni učenicima.

Poveznica:

Odluka o odabiru udžbenika

Odabrani udžbenici i drugi obrazovni materijali OŠ Nikole Hribara za školsku godinu 2023./2024.