Prijava

Vaša prijava

Obavijest roditeljima o nabavi drugih obrazovnih materijala za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu za školsku godinu 2020./2021.


 

Udžbenici
  

U prvom krugu nabave (od 1. lipnja 2020. do 3. srpnja 2020.), drugi obrazovni materijali će se naručivati za sve učenike, dok će se u drugom krugu (od 13. srpnja 2020. do 11. rujna 2020.) naručivati za učenike koji mijenjaju školu/program, ponavljače, učenike koji idu na popravne ispite te za sve one za koje se, iz opravdanih razloga, nisu mogli naručiti u prvom krugu.

Roditelji učenika s prebivalištem u Gradu Zagrebu skeniranu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava na besplatne druge obrazovne materijale tj. Obrazac 2 i Privolu u privitku (objavljene i na mrežnoj stranici www.zagreb.hr) te popis drugih obrazovnih materijala koji ovjerava škola, trebaju slati isključivo na e-mail: nabava.osnovne-skole@zagreb.hr

 

Rok za predaju zahtjeva u prvom krugu je 1. lipnja 2020. do 1. srpnja 2020. do 12,00 sati (do tada zahtjev treba biti zaprimljen).

Za drugi krug roditelji mogu podnijeti zahtjev od 1. srpnja do 12,00 sati do 9. rujna 2020. do 12,00 sati.