Prijava

Vaša prijava

31.5. Svjetski dan borbe protiv pušenja


31.5.- Svjetski dan borbe protiv pušenja

Učenici OŠ Pokupsko kroz edukativne preventivne programe i aktivnosti upoznaju se sa štetnim učincima duhanskog dima te ih se od najranije dobi priprema za usvajanje zdravih stilova životnih navika, kroz primjenu različitih tjelesnih, prehrambenih navika te pravilnog korištenja slobodnog vremena.

Izvor: pedagoginja Anita Beganović

 

Pušenje je opasna, nelogična i skupa ovisnost! Ne dozvolimo „smotuljku“ koji sadrži 4000 otrova da ugrožava život, slobodu i budžet nas i naših mladih!

 ***plakat preuzet sa stranica- Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar