Prijava

Vaša prijava

Spisak udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala


U privitku se nalazi spisak udžbenika i dodatnh obrazovnih materijala koji će se u OŠ Pokupsko koristiti u školskoj godini 2021./2022. Za svaki razred upisani su udžbenici i nakon toga dodatni obrazovni materijal. Roditelji nabavljaju dodatni obrazovni materijal a udžbenici će biti nabavljeni sredstvima iz državnog proračuna i učenici će ih dobiti na korištenje na početku nove nastavne godine.