Prijava

Vaša prijava

Svjetski dan zaštite ozonskog omotača


Dana 19. rujna na satovima Ekološke grupe učenici 6. razreda obilježili su Svjetski dan zaštite ozonskog omotača izvodeći mnogobrojne pokuse te su na taj način ponovili gradivo prethodne godine i proširili svoje znanje. Učenici su ponovili svojstva kisika izvodeći pokus dobivanja kisika zagrijavanjem kalijevog permanganata. Učenici su ponovili da je kisik plin koji podržava gorenje. Učenici su naučili da je ozon oblik kisika koji se sastoji od tri atoma kisika te njegovu ulogu u sprečavanju prodora ultraljubičastih zraka na Zemlju. Učenici su ekstrahirali biljnu boju klorofil te ponovili ulogu kloroplasta. Učenici su mikroskopiranjem promatrali puči koje se nalaze na donjoj strani listova biljaka. Učenici su naučili kako svaki pojedinac može sačuvati ozonski omotač i spriječiti nastanak ozonskih rupa.

Izvor:Jasna Šego

MALI EKOLOZI U AKCIJI

Kušanje mladih vina