Prijava

Vaša prijava

Izlet u Radoboj


U skladu sa školskim kurikulumom za školsku godinu 2022./23. učenici 5, 6. i 7. razreda dana 18. svibnja posjetili su Muzej Radboa u mjestu Radoboju u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Posjet radobojskom području bio je organiziran kao korelativna izvanučionička nastava iz nastavnih predmeta Priroda, Biologija i Povijest.
Razgledavajući postavu Muzeja Radboa učenici su upoznali fosile biljnih i životinjskih vrsta starih oko 12 do 14 milijuna godina od kojih je posebno značajan fosil lista vinove loze pronađen u radobojskom sumporokopu. Učenici su se upoznali s bogatom rudarskom tradicijom eksploatacije sumpora i ugljena osobito značajnom za 19. stoljeće. U vezi s tim učenici su upoznali radobojski stroj.
Potom su učenici u interpretacijskom centru vinove loze Hiža vinove loze upoznali značaj vinove loze za Republiku Hrvatsku, kako su se nekad obrađivale i kultivirale sorte vinove loze. Učenici su se upoznali s vinskim čašama i vrčevima karakterističnim za radobojski kraj.Učenicima je bila i vrlo zanimljiva digitalna knjiga koja je prikazivala legendu o Čehu, Lehu i Mehu, verzija koju je zapisao Ljudevit Gaj. 
Učenici su hodajući  planinarsko-poučnom stazom upoznali i novi Planinarski dom te su se popeli na područje livade Poljana (460 metara nadmorske visine) na kojoj su vidjeli orhideje budući da je područje Strahinjčice izuzetno bogato orhidejama te ima veliki botanički značaj.
Učenici su upoznali prapovijesno arheološko nalazište nekropolu tj. groblje pod tumulima u šumi Podstenje u podnožju Strahinjčice na kojem je vidljivo jedanaest prapovijesnih tumula (grobova) u kojima su pokopani pojedinci koji su prethodno bili kremirani. U tumulima su pronađene keramičke posude i alat. Tumuli potječu iz kasne faze starijeg željeznog doba, u periodu između 550. i 450. godine prije Krista i jedinstveni su primjer kasnohalštatske nekropole u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te kao takvi predstavljaju izuzetnu kulturnu vrijednost.
Naposlijetku učenici su se odmorili u Lovačkom domu iz kojeg se pružao prekrasan pogled na planine susjedne Slovenije.
Izvor:Jasna Šego