Prijava

Vaša prijava

MEĐUNARODNI DAN SPORTA


 

Međunarodni dan sporta, obilježava se svake posljednje srijede u mjesecu svibnju kao velika svjetska sportska manifestacija u kojoj se gradovi iz različitih država natječu tko će atraktivnijim i bogatijim programom privući veći broj sudionika.

Danas je biciklizam često korišten u prometu, zatim kao vid zabave te kao sport.

Učenici 1.razreda na školskom igralištu potaknuti lektirnim djelom Hrabrica, obilježili su ovaj dan vožnjom bicikla uz podršku učiteljice. Pridružili su se i učenici 2.razreda te tako ohrabrili neke učenike koji još nisu savladali vožnju biciklom.

Na satu likovne kulture crtali su različite bicikle, a na dodatnoj nastavi izrađivali od recikliranog materijala različite ekološke ljubimce te svoje radove izložili u hodniku škole.

Međunarodni dan sporta učenici 1.razreda obilježili su kroz različite nastavne sadržaje te na taj način upoznali različite sportove .

Izvor: Jaminka Podlejan