Prijava

Vaša prijava

ISTRAŽUJEMO RIJEKU KUPU, MEĐUŠKOLSKI PROJEKT


U petak, 8.ožujka 2024. učenici 2. i 3.razreda naše škole sa svojim učiteljicama te učenici 3.b razreda Osnovne škole Eugena Kvaternika iz Velike Gorice sa svojim učiteljicama, uspješno su realizirali navedeni projekt koji je planiran na početku školske godine u okviru našeg školskog kurikula.

Cilj projekta je uključivanje učenika da koristeći podvodne robote s mogućnošću dubokog zarona, HD snimanjem i robotskom rukom, istražuju rijeku Kupu te vrše zapažanja i bilježe promjene s vremenom. Kroz ovaj projekt ostvarena je suradnju između učenika na relaciji urbano – ruralno (grad – selo), razmjenja iskustva te vještine i znanja. Planirani ishodi projekta i način realizacija : razvijati digitalne kompetencije,upravljati podvodnim dronom, upoznati obilježja života u rijeci istraživanjem, fotografirati i snimati podvodni život u rijeci,mjeriti temperaturu, izrađivati digitalne sadržaje na temelju svojih istraživanja i prikupljenih podataka (fotografije, mjerenja temperature, dubine itd.), rješavati probleme održivog razvoja, osvještavati pojam ekologije i održivog razvoja kroz uporabu tehnologije, surađivati u timu te poučavati svoje vršnjake iz druge škole.

Svi navedeni i zadani ishodi su uspješno ostvareni o čemu govore i evaluacije učenika, vrednovanje za učenje u obliku anketnog listića te na kraju pub kviz.

U sklopu međuškolskog projekta, 30-ak učenika dviju osnovnih škola, jedne iz urbanog područja Velike Gorice i druge iz ruralnog okruženja u Pokupskom, udružili su snage u istraživačkom poduhvatu na rijeci Kupi, usmjeravajući fokus na ekologiju i održivi razvoj. Projekt je ostvaren uz podršku i stručno vodstvo Udruge "Kupa - rijeka života", te je obuhvaćao inovativnu primjenu podvodnog drona opremljenog senzorima poput dubinomjera, senzora za temperaturu i kamere, što je omogućilo detaljno proučavanje i snimanje podvodnog svijeta rijeke.

Učenici su bili podijeljeni u pet grupa, svaka zadužena za određeni segment istraživanja: navigaciju kroz prirodu pomoću micro:bit kompasa, upravljanje podvodnim dronom za istraživanje riječne faune i flore, prikupljanje i analizu otpada pronađenog u okolini rijeke, sudjelovanje u edukativnom predavanju o ekološkoj važnosti rijeke Kupe, te identifikaciju lokalnog biljnog svijeta korištenjem aplikacije umjetne inteligencije za prepoznavanje biljnih vrsta. Završna aktivnost projekta uključivala je kviz znanja, koji je osmišljen da potakne timski rad i omogući učenicima da podijele naučeno.

Projekt je omogućio učenicima da razviju duboko razumijevanje ekološke važnosti rijeke Kupe, osvijeste problematiku otpada, te steknu vrijedna praktična znanja iz STEM područja koristeći se najnovijim tehnološkim dostignućima. Kroz ovaj multidisciplinarnu pristup, učenici su razvijali vještine kritičkog mišljenja, rješavanja problema, te timski rad i digitalnu pismenost, naglašavajući kako tehnologija može biti moćan alat u promicanju održivog razvoja i zaštite okoliša. Ovaj projekt je istaknuo značaj međuškolske suradnje i pružio platformu za praktično učenje, čime je potaknut pozitivan stav prema učenju kroz iskustvo i aktivnu ulogu učenika u očuvanju prirode.

Izvor:Jasminka Podlejan