Prijava

Vaša prijava

Kalendar rada za školsku godinu 2024./2025.


Na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_55_968.html možete pronaći Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2024./2025.