Prijava

Vaša prijava

Obavijest o početku rada programa predškole


Program predškole počinje s radom 1.listopada 2019. i u prvom tjednu odvijat će se prema slijedećem rasporedu:

utorak  12,15-13,50

srijeda   9,30-12,10

petak  10,35-13,50

Roditeljski sastanak održat će se u petak 27.rujna 2019. s početkom u 10,45 sati.


Tko je bil Milivoj Cvetnić?

Blijedo izdanje Mraclina na Grabi