Prijava

Vaša prijava

Odluka o početku i završetku nastavne godine 2020./2021.


U NN broj 57/20 objavljena je Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. Ako vas zanima kako će biti raspoređeni radni dani i učenički praznici, Odluku možete pronaći na slijedećoj poveznici;https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_57_1156.html


PROJEKT-FAMILY DAY povodom Međunarodnog dana obitelji

Blijedo izdanje Mraclina na Grabi