Prijava

Vaša prijava

Postupanje za vrijeme potresa


Na slijedećim poveznicama možete pročitati važne upute vezane uz ponašanje za vrijeme i nakon potresa:

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/POTRESI_UPUTE_2.jpg

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/SafeQuake%20BROSURA_strana10.pdf


Obavijest učenicima, učiteljima i roditeljima

Humanitarna akcija "Kap dobrote"