Prijava

Vaša prijava

Posjet Karlovačkoj županiji i njezinim ljepotama


Učenici 1. – 3. razreda matične škole te učenici 1. – 4. razreda PŠ Donji Hruševec i PŠ Kozjača posjetili su 8. lipnja u pratnji svojih učiteljica Karlovačku županiju.