Prijava

Vaša prijava

OBAVIJEST - PREDŠKOLA


Poštovani roditelji,

       U 2. polugodištu šk.godine 2018./2019. predškola počinje s radom u srijedu, 16. siječnja 2019. godine. U 10,00 sati održat će se kraći roditeljski sastanak na kojem će se dogovoriti raspored sati za predškolu. Predškola će biti do 13,00 sati.

Voditeljica predškole je Sanja Milković.

                                          Nikola Tonković, ravnatelj OŠ Slavka Kolara, Kravarsko