Prijava

Vaša prijava

Radno vrijeme knjižnice (tijekom održavanja nastave prema C modelu)


      Tijekom održavanja online nastave knjižnica će raditi skraćeno. Radno vrijeme u nastavku. Učenici koji su u samoizolaciji ili pozitivni ne smiju dolaziti u knjižnicu.


Neke nove fore u učenju