Prijava

Vaša prijava

Prijave za Dječje gradsko vijeće Grada Velike Gorice


     Pozivaju se sva djeca u dobi od 10 do 15 godina da se uključe u Dječje gradsko vijeće Grada Velike Gorice. Natječaj je otvoren do kraja godine, 31. prosinca, a prijaviti se možete putem emaila Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica na info@centar-dmo-vg.hr.

Pedagoginja Mihaela Tomašić


Lektira na oko

Sveti Nikola u Lojtrici