Prijava

Vaša prijava

Preventivni program „Alati za moderno doba“ u našoj školi


OŠ Velika Mlaka uključena je u preventivni program „Alati za moderno doba“ za učenike sedmih razreda. Program se prvi put provodi u Republici Hrvatskoj u 100 škola među kojima je i naša. Hrvatski Telekom je u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom (ERF) Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo projekt „Alati za moderno doba“, prvi strukturirani i znanstveno utemeljeni program kojemu je cilj prevenirati rizična ponašanja osnovnoškolaca, ponajprije učenika 7. i 8. razreda. Znanstvena istraživanja koja su bila polazište za izradu programa pokazuju niz rizičnih ponašanja adolescenata na internetu, a koja rezultiraju ozbiljnim negativnim posljedicama u području mentalnoga zdravlja te interakcijama u stvarnome svijetu. Za provođenje programa educirane su pedagoginja Mihaela Tomašić i psihologinja Klara Andrijević i provodit će ga u 7. a, 7. b i 7. c ove školske godine.

pedagoginja Mihaela Tomašić