Prijava

Vaša prijava

Valentinovo


Učenici 2.b pripremaju se za Valentinovo. Licitarsko srce je tradicija u našoj domovini kojeg su pokušali prikazati temperama.