Prijava

Vaša prijava

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. službeno je objavljena te je stupila na snagu.

Poveznica na Odluku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html.