Prijava

Vaša prijava

Eko patrola podijelila pohvalnice i zvjezdice    Eko patrola 3.b podijelila je pohvalnice i zvjezdice razredima koji su vodili brigu o ekološkom zbrinjavanju otpada, edukaciji o važnosti očuvanja prirode i sl. Učionica br. 4 pohvaljena je za plakate s eko porukama.