Prijava

Vaša prijava

Obavijest o rasporedu pregleda djece za upis u 1. razred


Poštovani roditelji,

 
u privitku je skenirana Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta (pregledu djeteta) za upis u prvi razred osnovne škole u šk. godini 2020./2021.