Prijava

Vaša prijava

Humanitarna akcija "Kap dobrote"


    Zahvaljujući vama, drage učenice i dragi učenici, te vašim obiteljima i ovaj Božić je mnogim našim bližnjima bio radosniji. 
      Ovaj put su to bili štićenici udruge Kap dobrote u čije ime vam od srca zahvaljujemo!  
      Sakupljene namirnice i higijenske potrepštine su volonteri udruge preuzeli u našoj školi 18. prosinca 2020. te pripremili pakete za korisnike.
     Nastavak je to dugogodišnje tradicije pomaganja štićenicima ove udruge, no nedavna zbivanja nam daju poticaj  na daljnje djelovanje. 
      Darivanje raduje onoga tko prima, ali i ispunja one koji nesebično daruju. Hvala vam na spremnosti i svakom odricanju za bližnjega!
                                                    
                                  Dobrota vaša nek vas prati!  
                                                                                                                                  karitativna skupina OŠ Velika Mlaka