Prijava

Vaša prijava

Naboj Junior


Učenici sedmih i osmih razreda prošli su tjedan, u timovima od četiri ili tri učenika, sudjelovali na međunarodnom natjecanju Naboj Junior iz matematike i fizike. Naboj Junior je međunarodno natjecanje iz matematike i fizike čiji je cilj razvijanje logičkog i kreativnog razmišljanja. Također, cilj natjecanja je privući natjecatelje ljepotama matematike i prirodnih znanosti.