Prijava

Vaša prijava

Promocija tradicijske glazbe i plesa u OŠ Vukovina


Osnovnu školu Vukovina posjetili su učenici i profesori s Odjela za narodne plesove Škole za klasični balet iz Zagreba: nastavnici narodnih plesova Valentina Šepak Molnar i Mojmir Golemac; korepetitorice Ana Lisičak i Martina Kralj te Krunoslav Šokac, njihov stručni suradnik i bivši umjetnički voditelj Ansambla LADO. Tom su prilikom spomenuti profesori predstavili program i uvjete upisa u srednju plesnu školu učenicima šestih i osmih razreda OŠ Vukovina, a učenici srednje plesne škole izveli su nekoliko hrvatskih tradicijskih pjesama i plesova.

Program je vodila učenica Sara Crnjak (8.d), dok su učenici Borna Sever (8.d) i Jakov Paljević (8.c) pokazali svoje umijeće sviranja na tradicijskim glazbalima. Naime, Borna je već pet godina član Ogranka Seljačke sloge Buševec, a time i nositelj njihove tradicije njegovanja hrvatske kulturne baštine, koja traje više od stotinu godina. U okviru Ogranka, Borna svira nekoliko tradicijskih glazbala: tamburu, dvojnice, dude i gajde. Ovom prilikom na gajdama je izveo "Gajdaško kolo", a na dvojnicama tradicijsku pjesmu "Da znaš, Čoro, kuda valja poći". Iako se ne čini baš jednostavnim svirati tradicijska glazbala, uz upornost i vježbu sve se da naučiti. To nam može posvjedočiti i Jakov (8.r), koji već dvije godine također svira gajde. Aktivan je u Kulturno-umjetničkom društvu "Čiče", a ovom prilikom izveo je tradicijsku pjesmu iz okolice Bizovca.

Na kraju su učenici OŠ Vukovina imali priliku zaplesati tradicijski ples "Repa" s učenicima srednje plesne škole, što je – uz zvuke tradicijskih glazbala i iskazanom interesu za njegovanje tradicijske kulture – doprinijelo ugodnom ozračju u kojem se odvijao cijeli program, a našu školu učinilo izvrsnim domaćinom i promicateljem hrvatske tradicijske glazbe i plesa.


Kreće Breška liga