Prijava

Vaša prijava

Općina Pokupsko - Općina Pokupsko

Sazvana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Pokupsko

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko, gospodin Stjepan Sučec, sazvao je dana 8. prosinca 2022. godine 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pokupsko. Sjednica će se održati dana 14. prosinca 2022. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Pokupsko. Poziv i dnevni red 8.sjednice OV  

Na snazi Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica u RH

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske stupila je na snagu u utorak, 22. studenog 2022. godine te je objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022. Mjere se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu …

Natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Općina Pokupsko raspisuje natječaj za dodjelu stipendije učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023. Dodijeliti će se ukupno 8 stipendija, 4 stipendije za učenike i 4 stipendije za studente, u mjesečnom neto iznosu od 60 € po korisniku. Kriteriji za dodjelu i dokumenti koje treba priložiti uz prijavu navedeni su …

Stipendija Zagrebačke županije

Zagrebačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2022./2023. za učenike i studente. Sve potrebne informacije i dokumenti dostupni su na stranicama Zagrebačke županije:   Natječaj za dodjelu stipendije ZŽ

Potencijali obnovljivih izvora energije na području Općine Pokupsko – pilot projekt

Poštovani, Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem i angažmanom poduprete radionicu na temu izgradnje novih proizvodnih energetskih objekata na području Općine Pokupsko, a koja će se održati 11. listopada 2022. godine. Naime, Općina Pokupsko će kroz izmjenu prostorno-planske dokumentacije osigurati preduvjete za planiranje i izgradnju novih proizvodnih energetskih objekata. Pri tome …

Natječaji FZOEU – poticanje OIE u obiteljskim kućama i energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je dva javna poziva koji se odnose na energetske projekte u obiteljskim kućama, i to Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) i Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu (EnU-3/22). Javni pozivi s uputama …

ISPLATA JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava da je Vlada RH, na sjednici održanoj 8. rujna 2022., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena. U nastavku se nalazi detaljna obavijest i uputa korisnicima mirovina. HZMO_isplata JNP_rujan 2022_općine, gradovi, županije Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-INFLATORNI-dodatak B2-PRINT-16-09-2022-sivi

ZAJMOVI I JAMSTVA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI USLIJED PORASTA TROŠKOVA ENERGIJE, UTJECAJA KRIZA I ZA PRIPREMU SJETVE

Ministarstvo poljoprivrede, pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade RH, predstavlja dostupne zajmove i jamstva za hrvatske poljoprivrednike s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti …

Obavijest o početku postupka predočavanja podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom

ODLUKOM O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE POKUPSKO ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE POKUPSKO (NN 116/2021) i Ugovora potpisanog između Državne geodetske uprave (Naručitelj) i zajednice ponuditelja tvrtki Cadcom d.o.o. Zagreb i Geoprojekt d.d. Opatija, ovim putem upućujemo OBAVIJEST o početku postupka predočavanja podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom u svrhu izrade …

Subvencija troškova prehrane učenika osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.

Općina Pokupsko će u školskoj godini 2022./2023. subvencionirati prehranu učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Pokupsko. Pravo na subvenciju imaju učenici iz domaćinstava koja imaju mjesečni prihod po članu manji od 2.328,20 kune. Za ostvarivanje prava na subvenciju potrebno je, uz obrazac zahtjeva, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine …

Prirodna nepogoda suša

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 30. kolovoza 2022. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suša za područje Općine Pokupsko zbog velikih šteta na poljoprivrednim kulturama koje su nastale u razdoblju svibanj – kolovoz 2022. godine. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen …

Mobilno reciklažno dvorište – raspored rada

Od utorka 16. kolovoza 2022. godine na području Općine Pokupsko biti će omogućeno prikupljanje otpada u mobilno reciklažno dvorište koje će biti postavljeno na tri lokacije prema sljedećem rasporedu: Lokacija Lukinić Brdo – utorak 16. 08. 2022. god. od 07 do 15 sati, Dom kulture Krpečanci, Krpečanci 44, Lukinić Brdo …

IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Pokupsko

Temeljem članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pokupsko („Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/21) Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Pokupsko obavio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata na sjednici održanoj 12. srpnja 2022. godine te o tome sastavio sljedeće Izvješće. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih …

Novi model isplate potpore za umjetno osjemenjivanje goveda

Zbog usklađivanja načina isplate potpora u poljoprivredi s važećim propisima na razini Republike Hrvatske i Europske unije, Općina Pokupsko od 1. srpnja 2022. godine prelazi na novi model dodjele i isplate potpora poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda. Postupak dodjele potpore od 1. srpnja 2022. godine nadalje će se provoditi u …

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Pokupsko

Temeljem članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pokupsko („Glasnik Zagrebačke županije” br. 13/21), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 6. sjednici održanoj dana 21.06.2022. godine upućuje JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Pokupsko. …