Prijava

Vaša prijava

Općina Pokupsko - Općina Pokupsko

Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Pokupsko

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko, gospodin Stjepan Sučec, sazvao je dana 20. ožujka 2023. godine 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pokupsko. Sjednica će se održati dana 29. ožujka 2023. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Pokupsko. 00 Poziv i dnevni red 10.sjednice OV  

Izgradnja vodoopskrbnog sustava u Općini Pokupsko

U trenutku formiranja Općine Pokupsko 1996. godine na području Općine Pokupsko javni vodoopskrbni sustav ne postoji, nema izgrađenog niti jednog metra cjevovoda niti bilo kojeg drugog objekta u funkciji javne vodoopskrbe. Štoviše, ne postoji uopće magistralni cjevovod prema vodocrpilištu iz kojeg bi se područje Općine moglo opskrbljivati vodom. Najprije je …

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024.

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024. obavljati će se od 31. ožujka do 15. lipnja 2023. godine. Prije upisa obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi prema mjestu stanovanja i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, koje …

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta

Općina Pokupsko ponovno objavljuje raspored rada mobilnog reciklaženog dvorišta. Na priloženom letku su sve informacije o uvjetima korištenja i rasporedu rada u narednom razdoblju. Letak raspored odvoza

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području gospodarskih djelatnosti Općine Pokupsko za 2023. godinu

Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području gospodarskih djelatnosti Općine Pokupsko za 2023. godinu. Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama: Odluka o raspisivanju javnog natječaja – gospodarske Javni natječaj – gospodarske Upute za prijavitelje, gospodarske skupine

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga društvenih skupina Općine Pokupsko za 2023. godinu

Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga društvenih skupina Općine Pokupsko za 2023. godinu. Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama: Odluka o raspisivanju natječaja – društvene Javni natječaj – društvene skupine Upute za prijavitelje, društvene skupine

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u sportu Općine Pokupsko za 2023. godinu

Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u sportu Općine Pokupsko za 2023. godinu. Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama: Odluka o raspisivanju natječaja – sportske Javni natječaj – sportske Upute za prijavitelje, sportske skupine

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi Općine Pokupsko za 2023. godinu

Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi Općine Pokupsko za 2023. godinu. Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama: Odluka o raspisivanju natječaja – kultura Javni natječaj – kultura Upute za prijavitelje, kulturne skupine

OBJAVA BIRAČIMA ZA LOKALNI REFERENDUM NA PODRUČJU OPĆINE POKUPSKO

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (NN 144/12, 105/15, 98/1) Zagrebačka županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu daje objavu u svrhu informiranja birača o mogućnosti provjere svojih podataka u Registru birača. Cjelokupan tekst objave nalazi se na sljedećoj poveznici: Objava biračima za …

Odluka o dodjeli stipendije Općine Pokupsko u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

U skladu sa kriterijima propisanim u Natječaju za dodjelu stipendija od 14. studenog 2022. godine općinski načelnik donio je Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija u šk./ak. godini 2022./2023. te Odluku o dodjeli stipendije Općine Pokupsko u šk./ak. godini 2022.2023. Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija u šk.ak. godini 2022.2023. …

ODLUKA O RASPISIVANJU LOKALNOG REFERENDUMA

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave te Statuta Općine Pokupsko, Općinsko vijeće Općine Pokupsko je na svojoj 9. sjednici, održanoj 10.01.2023. godine usvojilo Odluku o raspisivanju lokalnog referenduma. Referendum će …

Započeo projekt „ZAŽELI – program zapošljavanja žena na području Općine Pokupsko – faza III“

Dana, 02. siječnja 2023. godine Općina Pokupsko započela je provedbu projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena na području Općine Pokupsko – faza III“ Projekt je započeo potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije. …

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti – umjetno osjemenjivanje goveda

Općinski načelnik je sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Pokupsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine (Glasnik Zagrebačke županije, br. 29/22) objavio Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja goveda u 2022. godini. Pozivamo sva poljoprivredna gospodarstva koja su u razdoblju od 1.7.2022. …