Prijava

Vaša prijava

Općina Pokupsko - Općina Pokupsko

Najava natječaja tip operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

Ministarstvo poljoprivrede najavljuje Natječaj tip operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz Programa ruralnog razvoja 2014. -2020. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika …

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – Tradicijska okućnica

Općina Pokupsko raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na z.k.č.br. 534/2, k.o. Pokupsko, površine 54,27 m2 na adresi Dr. Franje Tuđmana 75, Pokupsko, s pripadajućom oranicom na z.k.č.br. 535/5, k.o. Pokupsko površine 1132 čhv i vrtom na z.k.č.br. 535/6, k.o. Pokupsko površine 89 čhvOpćina Pokupsko raspisuje Javni …

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi Općine Pokupsko za 2022. godinu

Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi Općine Pokupsko za 2022. godinu. Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama: Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja, udruge u kulturi Javni natječaj, udruge u kulturi Upute za prijavitelje, udruge u kulturi 01 Obrazac_-_proracun …

Javni natječaj za financiranje programa/projekata sportskih udruga Općine Pokupsko za 2022. godinu

Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata sportskih udruga Općine Pokupsko za 2022. godinu. Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama: Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja, sportske udruge Javni natječaj, sportske udruge Upute za prijavitelje, sportske udruge 01 Obrazac_-_proracun 02 Obrazac_-_Privola 03 Obrazac_-_Izjava_o_nekaznjavanju …

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga društvenih skupina Općine Pokupsko za 2022. godinu

Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga društvenih skupina Općine Pokupsko za 2022. godinu. Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama: Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja, društvene skupine Javni natječaj, društvene skupine Upute za prijavitelje, društvene skupine 01 Obrazac_-_proracun 02 Obrazac_-_Privola 03 …

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području gospodarskih djelatnosti Općine Pokupsko za 2022. godinu

Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području gospodarskih djelatnosti Općine Pokupsko za 2022. godinu. Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama: Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja, gospodarske djelatnosti Javni natječaj, gospodarske djelatnosti Upute za prijavitelje, gospodarske djelatnosti 01 Obrazac_-_proracun 02 …

Konačna lista za dodjelul stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2021./2022.

Zagrebačka županija objavila je konačnu listu za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2021./2022. Svim stipendistima s konačne liste biti će dostavljeni Ugovori o korištenju stipendije Zagrebačke županije za školsku godinu 2021./2022. na kućnu adresu. KONAČNA LISTA2021_JLS

Pokupsko u srcu – KALENDAR RADIONICA SIJEČANJ 2022

Kalendar događanja – siječanj 2022

Odluka o dodjeli stipendije Općine Pokupsko u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 53. Statuta Općine Pokupsko (GZŽ, br. 13/21), članka 17. Odluke o stipendiji Općine Pokupsko (GZŽ, br. 24/11) i provedenog natječaja za dodjelu stipendije Općine Pokupsko, općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendije Općine Pokupsko u šk./ak. godini 2021./2022. Odluka o dodjeli Stipendije Općine Pokupsko

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Kreiranjem konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. godine utvrđeno je kako je došlo do pogreške pri izračunu prosječnog neto prihoda po članu obitelji kandidatkinje Ivone Lukinić. Naime, naknadnom povjerom utvrđeno je kako ukupan broj bodova Ivone Lukinić iznosi 6,65 umjesto 4,65, kako je navedeno u prijedlogu …

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Pokupsko 2021./2022

Po provedenom natječaju za dodjelu stipendija Općine Pokupsko, Jedinstveni upravni odjel objavljuje Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Pokupsko u šk./ak. godini 2021./2022. Prijedlog liste

Pokupsko u srcu – KALENDAR RADIONICA PROSINAC 2021

Kalendar događanja – prosinac 2021

Natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Općina Pokupsko raspisuje natječaj za dodjelu stipendije učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022. Dodijeliti će se ukupno 8 stipendija, 4 stipendije za učenike i 4 stipendije za studente, u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna po korisniku. Kriteriji za dodjelu i dokumenti koje treba priložiti uz prijavu navedeni su u …

Pokupsko u srcu – KALENDAR RADIONICA STUDENI 2021

Kalendar događanja – studeni 2021

Obavijest o doznaci stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika na području Zagrebačke županije

Tvrtka Salix Plan obavještava male i srednje šumovlasnike kako sukladno važećem Zakonu o šumama doznaku stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika financira Ministarstvo poljoprivrede iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, te je suklodno tome doznaka za njih besplatna. Tvrtka Salix Plan d.o.o. sklopila je s Ministarstvom poljoprivrede dvogodišnji …