Prijava

Vaša prijava

Dječji vrtić Lojtrica - Dječji vrtić Lojtrica

Podrška djeci nakon potresa

Humanitarna akcija „Djeca djeci“

Nadzirano četkanje zubi u vrtiću

Kako se ponašati za vrijeme i nakon potresa

Dječji vrtić Lojtrica drugi najbolji vrtić u Hrvatskoj

Humanitarna akcija “Pruži svoju ruku siromahu”

Posjet Svetog Nikole

Prevencija, a ne intervencija!

Boravak u vrtiću u uvjetima pandemije

Dječji tjedan – „Ljubav djeci prije svega“

Radionica stolnog tenisa u sportskoj skupini