Prijava

Vaša prijava

Matica hrvatska Ogranak Velika Gorica - Matica hrvatska Ogranak Velika Gorica

[]

Rezultati 12. Matičina književnog natječaja 2020.g. „TUROPOLJSKA POCULICA“

e-pošta: matica.gorica@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31. svibnja 2021. I z v j e š t a j o rezultatima 12. Matičina književnog natječaja 2020. «Turopoljska poculica» Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici je raspisao svoj tradicionalni , sada već 12.Matičin književni natječaj 2020. godine, naziva «Turopoljska poculica» za proznu formu -kratka priča- …
[]

12. Matičin književni natječaj

Poziva Vas na proglašenje rezultata 12. Matičina književnog natječaja 2020.god. "TUROPOLJSKA POCULICA" 9.lipnja 2021.g. na lokaciji: www.matica-gorica.hr Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici je raspisao svoj tradicionalni , sada već 12.Matičin književni natječaj 2020. godine, naziva «Turopoljska poculica» za proznu formu -kratka priča- pisanu kajkavskim jezikom ili hrvatskim standardnim jezikom. …
[]

252. Matičin četvrtak

Poziva Vas na 252. MATIČIN ČETVRTAK na lokaciji: www.matica-gorica.hr Ministar zdravstva donio je 11. ožujka 2020.Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID19 na području čitave Republike Hrvatske. Do danas je Odluka koja ne dopušta okupljanje većeg broja ljudi - na snazi. Stoga će se projekt MATIČINOG ČETVRTKA Ogranka Matice hrvatske u …
[]

251. Matičin četvrtak

Poziva Vas na 251. MATIČIN ČETVRTAK na lokaciji: www.matica-gorica.hr Ministar zdravstva donio je 11. ožujka 2020.Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID19 na području čitave Republike Hrvatske. Do danas je Odluka koja ne dopušta okupljanje većeg broja ljudi - na snazi. Stoga će se projekt MATIČINOG ČETVRTKA Ogranka Matice hrvatske u …
[]

251. Matičin četvrtak

Poziv na 251.Matičin četvrtak

249. Matičin četvrtak

246. Matičin četvrtak

245. Matičin četvrtak

243. Matičin četvrtak

242. Matičin četvrtak

Predstavljanje knjige Benediktova opcija

241. Matičin četvrtak

Turopolska večer – odgoda

240. Matičin četvrtak