Prijava

Vaša prijava

LAG Zrinska gora - Turopolje - Lag-Zrinska-Gora-Turopolje

[]

Izmjene trinaestog Natječaja za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 24. siječnja 2022. godine prve izmjene trinaestog Natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za mjeru 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ , podmjeru 5.2. „Potpora …
[]

Posjeta lokaciji ulaganja i kontrola korisnika za TO 1.1.1. (4.1.1.)

Temeljem provedbe LAG Natječaja za TO 1.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan Natječaju 4.1.1 na nacionalnoj razini), dosada su izdane Odluke o isplati sredstava za 3 korisnika koji su uspješno završili svoje projekte te podnijeli Zahtjev za isplatu. Korisnici kojima su izdane Odluke o isplati sredstava: OPG …
[]

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2022. godinu

Za dodjelu sredstava za financiranje projekata iz Proračuna Grada Petrinje prioritetna područja ovoga natječaja su kultura, zdravstvena i socijalna-humanitarna zaštita, zaštita ljudskih prava i sloboda, djeca i mladi, očuvanje okoliša, promicanje vrijednosti Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata. Za dodjelu sredstava za financiranje projekata iz Proračuna Grada Petrinje prioritetna područja …
[]

Treće izmjene natječaja za tipove operacija 6.3.1 i 6.1.1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 10. siječnja 2022. treće izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i tip operacije 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. U obje operacije mijenja se rok za …
[]

LAG Zrinska gora – Turopolje u 2021. godini

U 2021. godini LAG Zrinska gora – Turopolje proveo je obradu zaprimljenih prijava na 2 natječaja iz Programa ruralnog razvoja, Mjera 19., Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije te objavio LAG Natječaj TO 1.1.3.(6.3.1.) „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ za koji se prijave zaprimaju do 14. siječnja 2022. godine, …
[]

Objavljena tri natječaja iz podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva vrijedna 409 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 29. prosinca 2021. tri natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«, provedba tipa operacije: 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u tov svinja, 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva …
[]

Objavljen novi Natječaj za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 28. prosinca 2021. godine trinaesti Natječaj za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog …
[]

ČESTITKA

[]

Rezultati Natječaja „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2021. godinu“

Na temelju Članka 3, stavka 3, Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2021. godinu“, LAG Zrinska gora-Turopolje objavljuje rezultate Natječaja “Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2021. godinu“. Sukladno Izvještaju ocjenjivačke komisije i Odluci Upravnog odbora za financiranje su odobreni …
[]

Objavljeni izmijenjeni predlošci za tipove operacija 6.1.1 i 6.3.1

Obavještavamo potencijalne korisnike natječaja za tip operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i tip operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« da je objavljen izmijenjeni predložak poslovnog plana. Prema informacijama dobivenim od Službe za poljoprivredno-informacijske sustave Ministarstva poljoprivrede, u zadnjoj verziji EVPG kalkulatora postojala je greška u izračunu u dijelu stočarske …
[]

Otvoreno podnošenje zahtjeva na AGRONET-u za mjere iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Obavještavamo zainteresirane proizvođače da je otvoreno podnošenje zahtjeva putem AGRONETA za mjere iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 13. prosinca 2021. godine. Mjere u provedbi Programa su: Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva …
[]

Otvoreno podnošenje zahtjeva za mjere iz Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Obavještavamo zainteresirane stranke da je otvoreno podnošenje zahtjeva iz Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 13. prosinca 2021. godine. Mjere u provedbi Programa su sljedeće: Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg …
[]

Mobilni timovi LAG-a

Od 30. studenog do kraja 2021. godine LAG je u suradnji sa JLS-ovima organizirao uredovne dane u općini Lekenik, Martinska Ves, Donji Kukuruzari, Orle i gradu Glini kako bi potencijalni prijavitelji na LAG Natječaj i Natječaje iz Programa ruralnog razvoja imali mogućnost se informirati i pripremiti za prijave. Djelatnici LAG-a …
[]

Objavljen Natječaj 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa …
[]

NATJEČAJ “DODJELA FINANCIJSKE POTPORE ČLANOVIMA LAG-A” ZA 2021. GODINU

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ 17.11.2021. godine raspisuje Natječaj "Dodjela financijske potpore članovima LAG-a" za 2021. godinu. Na Natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva, domaće radinosti, ustanove i župe koje su u trenutku objave Natječaja aktivni članovi LAG-a i …