Prijava

Vaša prijava

Obavijest kandidatima za zapošljavanje po natječaju za radno mjesto spremačica


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-01-21-10

U Velikoj Gorici, 01.06.2021.

PREDMET: Obavijest kandidatima za zapošljavanje po natječaju za radno mjesto:

SPREMAČICA – 2 izvršitelja (m/ž), određeno, puno radno vrijeme

Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog dana 30.04.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, Školski odbor Srednje strukovne škole Velika Gorica, donio odluku o davanju prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnatelja, za zasnivanje radnog odnosa po natječaju sa:

MIRJANOM GODINIĆ, određeno, puno radno vrijeme

i

NEVENKOM BRADIĆ, određeno, puno radno vrijeme

Ravnatelj:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.