Prijava

Vaša prijava

Nastavak obrazovanja u školskoj godini 2021./2022. - Prijave


Zamolbe za nastavak obrazovanja u višu razinu kvalifikacije primat će se u tajništvu škole svakim radnim danom od 15.lipnja do 15.srpnja 2021. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Zamolbu u pisanom obliku podnosi punoljetan učenik, odnosno roditelj ili skrbnik ako je učenik malodoban. Učenik može predati zamolbu ukoliko mu na dan predaje zamolbe nije proteklo dvije godine od završetka prethodnog upisanog strukovnog programa te ukoliko mu je prosjek svih razreda srednjeg obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Uz zamolbu je potrebno priložiti i sve prethodne stečene razredne svjedodžbe te završnu svjedodžbu u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Nastavak obrazovanja moguć je u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo u strukovnoj kvalifikaciji/zanimanju Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom i obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija u strukovnoj kvalifikaciji/zanimanju Tehničar za vozila i vozna sredstva.