Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256, fax: 6222-113

 

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-01-21-16

U Velikoj Gorici, 22.09.2021.

Obavijest o terminu razgovora

i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 30.08.2021. godine za radno mjesto:

- strukovni učitelj u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, SSS, 5 godina radnog iskustva u strojnoj obradi – 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 27.09.2021. godine prema navedenom rasporedu.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora biti će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do osamnaest bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

              1.Nenad Grđan u 9,00 sati

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.

Mladan Zrno, prof.

Ivica Pavlović, ing. strojarstva


Objavljen Natječaj za tip operacije 19.1.1. Pripremna pomoć

Protiv Vitamina u KC Dražena Petrovića uz prijenos na HTV2