Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256, fax: 6222-113

 

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-01-21-21

U Velikoj Gorici, 07.10.2021.

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 14.09.2021. godine za radno mjesto:

- strukovni učitelj u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo, VŠS – 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 13.10.2021. godine prema navedenom rasporedu.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora biti će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do osamnaest bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

  1. Alenka Novosel u 9,15 sati

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.

Mladan Zrno, prof.

Nikica Repač, prof.  


Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima

Dan grada uz koncert Jelene Rozge!