Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima


 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-01-21-22

Velika Gorica, 14.10. 2021.

Obavijest o terminu razgovora

i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 30.09.2021. za radno mjesto:

Stručnjak/-inja iz sektora strojarstva, visoka stručna sprema - 2 (dva) izvršitelja, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci.

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana prema navedenom rasporedu.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi i na projektu, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do 18 bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Dana 19.10.2021. godine na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

- za radno mjesto Stručnjak/-inja iz sektora strojarstva, visoka stručna sprema - 2 (dva) izvršitelja, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci:

  1. Dražen Sudinec u 08.00 sati
  2. Marko Jergovski u 08.20 sati
  3. Matej Posavec u 08.40 sati

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

       POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE:

  1. Miroslav Antolčić
  2. Mladan Zrno
  3. Matija Galeković