Prijava

Vaša prijava

Obavijest kandidatima za zapošljavanje


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256, fax:6222-113

 

KLASA:110-03/21-02/01

URBROJ:238-31-59-01-21-27

U Velikoj Gorici, 21.10.2021.

PREDMET: Obavijest kandidatima za zapošljavanje po natječaju za radno mjesto:

Suradnik u nastavi u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo – 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog dana 01.10.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, Školski odbor Srednje strukovne škole Velika Gorica, donio odluku o davanju prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnatelja, za zasnivanje radnog odnosa po natječaju sa

GORANOM BUTORCEM, neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca.

Ravnatelj:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.


Obavijest kandidatima za zapošljavanje