Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 01/6251-800

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-01-21-33

U Velikoj Gorici, 02.12.2021.

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 16.11.2021. godine za radno mjesto:

- spremač/ica – 1 izvršitelj (m/ž), određeno, puno radno vrijeme

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 07.12.2021. godine prema navedenom rasporedu.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora biti će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do osamnaest bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

  1. Mirica Kušević u        8,00 sati
  2. Andrea Kraljević u     8,15 sati                     

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

                                                                                Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje:

                                                                                     Miroslav Antolčić, dipl. ing.                                                                                       Valentina Turković, dipl. iur.
                                                                                    Dominik Belošević, mag. iur.