Prijava

Vaša prijava

Pregled radnih mapa


21.08.2023.

 

razred

zanimanje

sat

nastavnik

1a

automehatroničar

9.00

I.Pavlović

1g

instalater grijanja

i klimatizacije

9.00

T.Cerovski

1e

frizer/pediker

9.00

J.Pauk / N.B.Kraševac

1g

elektromehaničar

elektroinstalater

9.00

G.Butorac

1h

kuhar/konobar

9.00

D.Štefančić / S.Gršetić

2a

automehatroničar

10.00

I.Pavlović

2c

automehaničar

11.00

I.Pavlović

2c

instalater grijanja

i klimatizacije

10.00

T.Cerovski

2e

frizer/pediker

10.00

J.Pauk / N.B.Kraševac

2g

autoelektričar

elektromehaničar

elektroinstalater

10.00

G.Butorac

2h

kuhar/konobar

10.00

D.Štefančić / S.Gršetić

 

Učenici 1. i 2. razreda koji do termina predaje dokumentacije ne odrade propisanu satnicu biti će upućeni na ispit iz praktične nastave u kojem će se utvrditi razina stečenih kompetencija. Ispit će se održati 22.8.2023. u 8,00 sati. Učenici koji na ispitu ne zadovolje biti će upućeni na predmetni ispit iz predmeta praktična nastava čiji termin će biti naknadno određen.

 

Učenici svih 3. završnih razreda koji izlaze na drugi rok izradbe i obrane završnog rad, radne mape donose predmetnim nastavnicima praktične nastave 21.08.2023. u 8.30 sati.

 

Predaja dnevnika rada sa potvrdom o izvedenoj stručnoj praksi

3f

elektrotehničar

11.00

M.Kos / Z.Jurković / M.Zrno

 

 

                                                                                   Mladen Zrno,prof.