Prijava

Vaša prijava

Prijava u Yammer - za one koji još nisu uspjeli


Još ima učenika koji se nisu uspjeli prijaviti u Yammer

1. korak,

 Prijaviti se na na webmail.skole.hr, pronaći poruku s Yammera koju je poslao vjerojatno vaš razrednik otvoriti ju i kliknuti na Invite Accept,

2. korak,

Upisati web adresu office365.skole.hr

Odabrati aktivaciju 0365 računa, ( AAI@EduHr korisnički račun ) prijaviti se sa svojim korisničkim imenom i lozinkom za e-dnevnik, ako još nikada niste bili prijavljeni – prihvatite uvjete korištenja.

3. korak, Ulaskom u office365 imate na raspolaganju sve office alate, pa tako i Yammer, kliknete na Yammer i unutar sučelja nalik Facebooku odaberite s lijeve strane svoju učionicu – i unutra ste !


Izviđači uče i kod kuće!

Predstava Scene Gorica stigla u Hrvatsku Kostajnicu i Sisak