Prijava

Vaša prijava

Poništenje natječaja nastavnika elektro grupe predmeta-neodređeno


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24)  10410  Velika Gorica

Tel: 6222-256 , fax: 6222-113

 

KLASA:  110-03/20-07/02

URBROJ: 238-31-59-20-01

U Velikoj Gorici, 23.03.2020.

Na temelju članka 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19),  članka 57. Statuta Srednje strukovne škole Velika Gorica, ravnatelj donosi:

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

I. Poništava se natječaj za radno mjesto strukovnog učitelja u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo, 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca, objavljen na web stranici škole, oglasnoj ploče škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

II. Natječaj se poništava zbog obustave izvođenja nastave.

 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje strukovne škole Velika Gorica i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                                                      Ravnatelj

                                                                                      Miroslav Antolčić, dipl. ing.