Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima


1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 30.10.2020. za radno mjesto:

 -  spremačica, 1 izvršitelj/ica  određeno, puno radno vrijeme

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 19.11.2020. godine prema navedenom rasporedu.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do 18 bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

  1. Mirjana Godinić u 12,00 sati
  2. Tatjana Poturica u 12,20 sati

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

                                                                                 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje

                                                                                  Miroslav Antolčić, dipl. ing.

                                                                                  Valentina Turković, dipl. iur.

                                                                                  Sanja Šipušić Komar, prof.