Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA                                          Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21                                                                          KLASA: 110-03/20-06/39                                                                                URBROJ: 238-31-59-20-01                                                                              Velika Gorica, 18. prosinca 2020.

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 04.12.2020. za radno mjesto:

 - nastavnika strojarske grupe predmeta,  2 izvršitelja/ice, neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 22.12.2020. godine u 08,30 sati.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do 18 bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se poziva sljedeći kandidat:

  1. Lana Šimeg

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

                                                                  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje

                                                                 Miroslav Antolčić, dipl. ing.

                                                                 Jadranka Bakula, dipl. ing.

                                                                 Sanja Šipušić Komar, prof.