Prijava

Vaša prijava

Organizacija nastave od 01.02. do 14.02.2021.


Župan Zagrebačke županije dana 28.01.2021. godine donio je Odluku o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školma kojima je osnivač Zagrebačka županija

- učenici svih razreda osnovnih škola te završni razredi srednjih škola pohađaju nastavu uživo (model A)

- ostali učenici  srednjih škola pohađaju nastavu na daljinu (model C).

Odluka u privitku.