Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

KLASA: 110-03/21-06/01

URBROJ: 238-31-59-02-21-18

Velika Gorica, 30.03.2021. godine

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 15.03.2021. godine za radno mjesto:

- administrator, određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, probni rad 3 mjeseca

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 08.04.2021. godine prema navedenom rasporedu.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do osamnaest bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. Petra Jerleković u 9,00 sati
 2. Ksenija Bratković u 9,15 sati
 3. Anja Jurković u 9,30 sati
 4. Irena Jelić u 9,45 sati
 5. Andreja Vladušić u 10,00 sati
 6. Lucija Novaković u 10,15 sati
 7. Marina Haramustek u 10,30 sati
 8. Nataša Meštrović u 10,45 sati
 9. Branka Pavlečić u 11,00 sati
 10. Martina Povalec Dragičević u 11,15 sati
 11. Adela Kekić u 11,30 sati
 12. Jelena Brajković u 11,45 sati
 13. Sandra Abramović u 12,00 sati
 14. Martina Erent u 12,15 sati
 15. Paulina Antolović u 12,30 sati
 16. Morana Šarenić u 12,45 sati
 17. Lucija Ćurić u 13,00 sati
 18. Domagoj Muža u 13,15 sati
 19. Martina Rak u 13,30 sati
 20. Jasminka Knez u 13,45 sati
 21. Sanja Lakotić u 14,00 sati

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.

Valentina Turković, dipl. iur.

Milica Rupčić