Prijava

Vaša prijava

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto tajnika škole


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256,

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-02-21-3

U Velikoj Gorici, 12.04.2021.

PREDMET: Obavijest kandidatima za zapošljavanje po natječaju za radno mjesto:

TAJNIK ŠKOLE – 1 izvršitelj/-ica, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog dana 15.03.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, Školski odbor Srednje strukovne škole Velika Gorica, donio odluku o davanju prethodne suglasnosti, na prijedloga ravnatelja, za zasnivanje radnog odnosa po natječaju sa

DOMINIKOM BELOŠEVIĆEM – magistrom prava, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci.

                                                                                                                              Ravnatelj

Miroslav Antolčić, dipl. ing.