Prijava

Vaša prijava

Odluka o organizaciji nastave od 03.05. do 07.05.2021.


Odluka o organizaciji nastave od 03.05.2021. do 07.05.2021. nalazi se na slijedećoj poveznici: 

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/a8/19/a819deab-9bc2-433f-a4a1-c1276a786c27/organizacija_nastave_3-7521.pdf