Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256, fax: 6222-113

 

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-01-21-9

U Velikoj Gorici, 14.05.2021.

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 30.04.2021. godine za radno mjesto:

- spremačica, 2 izvršitelja (m/ž), određeno, puno radno vrijeme

održat će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 21.05.2021. godine prema navedenom rasporedu.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do osamnaest bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

  1. Katica Pavunčec u 12,00 sati
  2. Mirjana Godinić u 12,15 sati
  3. Nevenka Bradić u 12,30 sati
  4. Ivana Čeliković u 12,45 sati

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.

Valentina Turković, dipl. iur.

Dominik Belošević, mag. iur.

                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                      Miroslav Antolčić, dipl. ing.